• Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)
 • Español(Spanish Formal International)
Nawigacja: Strona główna UBEZPIECZENIA FINANSOWE GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE
solidnosc
gwarancje ubezpieczeniowe


EXITO BROKER zajmuje wiodącą pozycję wśród firm obsługujących gwarancje ubezpieczeniowe 


Jako broker ubezpieczeniowy świadczymy kompleksowe usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jednak w odniesieniu do naszej specyfiki największy obszar naszych działań obejmują ubezpieczenia finansowe, w tym gwarancje ubezpieczeniowe, jako alternatywa do gwarancji bankowych i innych form zabezpieczeń kontraktów.

 

Dotyczy to:

 • gwarancji wadialnych,
 • gwarancji należytego wykonania kontraktów
 • gwarancji usunięcia wad i usterek,
 • gwarancji zwrotu zaliczki
 • gwarancji zapłaty

Jak przebiega współpraca.

 

Zawsze nasza praca skorelowana jest z osobami odpowiedzialnymi u Klienta za sprawy związane z przygotowaniem kontraktów. Nie działamy w stosunku do nich w opozycji, lecz w pełnej synergii.

Mając za sobą negocjacje dosłownie tysięcy gwarancji, dopracowaliśmy się określonej metodologii postępowania w negocjacjach zarówno treści, ceny jak i zabezpieczeń gwarancji kontraktowych.

 

Realizujemy stały monitoring zmieniających się strategii i procedur zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń finansowych. To pozwala nam dostarczać na czas gwarancje w treści, cenie i zabezpieczeniach satysfakcjonujących naszych Klientów i ich beneficjentów.

Zawsze kiedy Klient życzy sobie wsparcia lub przejęcia przez EXITO BROKER uzgodnień treści i pozostałych warunków gwarancji. Ma to miejsce szczególnie w przypadkach, gdy zamawiającym jest organ administracji państwowej.

Również w ramach konsorcjów dochodzi często do różnicy stanowisk pomiędzy liderem, partnerami czy podwykonawcami i wówczas nasza rola mediacyjna jest niezwykle przydatna szczególnie, że wszystkie działania odbywają się najczęściej pod presją braku czasu.

 

 

Nasza rola w obsłudze gwarancji.

 

Rolą EXITO BROKER jest tak reprezentować Klienta w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń, by odniósł on korzyść w:

 

 • terminie pozyskania gwarancji,
 • cenie za gwarancję,
 • zabezpieczeniach gwarancji
 • bezproblemowej akceptacji jej treści przez beneficjenta.

 

Żeby sprostać temu zadaniu, wspólnie z Klientem budujemy perspektywiczną strategię zarządzania gwarancjami  w przedsiębiorstwie i w ramach takiej strategii dostarczamy gotowe, wynegocjowane indywidualnie umowy limitów gwarancyjnych.

Jest to doskonała forma współpracy z ubezpieczycielami udzielającymi gwarancji, ponieważ pozwala w sposób swobodny zarządzać gwarancjami zarówno z rynku ubezpieczeniowego jak i bankowego.

 

Niestety gwarancje ubezpieczeniowe, wymagają znacznie większego nakładu pracy, niż np. bankowe, a to z racji znacznie dogodniejszych dla klienta zabezpieczeń.

Często spotykany zarzut, że zakłady ubezpieczeń żądają większych zabezpieczeń niż banki, nie odzwierciedla prawdy. To banki poprzez zabezpieczenia na ruchomościach, nieruchomościach, kontach, kontraktach i gotówce Klienta, mają gwarancje 100%-owej skuteczności regresu w razie wykorzystania gwarancji przez beneficjenta.

 

Zakład ubezpieczeń sprzedaje oczywiście ryzyko, ale i ono musi być właściwie skalkulowane i zabezpieczone, np. wekslem własnym z jednej strony i umowami reasekuracyjnymi z drugiej.

Te wszystkie elementy bierzemy pod uwagę w negocjacjach, każdej gwarancji.

 

Nasi Klienci, do których należą również największe firmy segmentu budownictwa lądowego i infrastrukturalnego budują drogi, mosty, autostrady, lotniska, stadiony i inną infrastrukturę związaną z EURO 2012, ale również oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów itp. Wartość tych kontraktów oscyluje od kilku milionów do kilku miliardów złotych.


 

 

 

 
exitoBroker Sp. z o.o.
 
ul. Tamka 38 00-355 Warszawa
tel. + 48 22 211 16 57, tel. +48 22 211 16 70, fax +48 22 211 16 71
email: biuro@exitobroker.pl, www.exitobroker.pl
KRS: 0000250756   |   REGON: 012649151    |    NIP: 525-235-83-30
Realizacja strony www Adnet Polska.
Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine